Centrum Rozwoju Lokalnego

Centrum Rozwoju Lokalnego (CRL) jest stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego (OPP, które od wielu lat aktywnie działa na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, inicjując i wspierając przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Centrum Rozwoju Lokalnego w swoich działaniach kładzie istotny nacisk na wspieranie procesu edukacji dzieci i młodzieży w tak ważnych obszarach jak bezpieczeństwo, ekologia czy zdrowy i aktywny tryb życia. Czego dowodem jest organizacja szeregu inicjatyw o charakterze edukacyjnym takich jak: „Bezpieczni po zmierzchu”, „Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze”, „#SegregujeMY”, „E-wolontariat” oraz „Edukujesz-Ratujesz”. Centrum Rozwoju Lokalnego jest organizatorem, realizowanej od 2019 roku ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” – akcji, w której każdego roku uczestniczą setki tysięcy dzieci z całej Polski.

Aktualnie realizowane inicjatywy

Centrum Rozwoju Lokalnego jako realizator zadań publicznych

Centrum Rozwoju Lokalnego ma na swoim koncie realizację wielu zadań publicznych. Wachlarz realizowanych przez CRL projektów jest niezwykle szeroki: od działań edukacyjnych adresowanych do dzieci, przez przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój umiejętności i poprawę sytuacji dorosłych na rynku pracy, aż po inicjatywy angażujące seniorów.

Tylko na przestrzeni ostatnich 5 lat Centrum Rozwoju Lokalnego zrealizowało lub było partnerem kilkunastu projektów.  Wieloletnie doświadczenie i tematyczna multidyscyplinarność gwarantują osiągnięcie zakładanych celów. CRL w swoich działaniach stawia na profesjonalizm, kreatywność, doświadczenie i otwartość.

W swoich działaniach Centrum Rozwoju Lokalnego współpracuje różnymi organizacjami i stowarzyszeniami, jednostkami samorządu terytorialnego, placówkami edukacyjnymi czy instytucjami kultury. Dużą uwagę CRL przywiązuje do współpracy z Policją. Wynika to z faktu, iż CRL znaczną część swoich wysiłków kładzie na poprawę poziomu bezpieczeństwa, co jest w dużym stopniu tożsame z działaniami profilaktycznymi prowadzonymi przez funkcjonariuszy policji.