„Multimedialne wsparcie dla młodzieży szczególnie uzdolnionej”

Adresaci projektu: uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz nauczyciele pracujący w szkołach ponadpodstawowych

Termin realizacji projektu: od 01.08.2022 r. do 31.12.2022 r.

Biuro projektu: Centrum Rozwoju Lokalnego ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie

Kontakt: tel. 32 494 13 19. e-mail: crl@crl.org.pl

Cel projektu

Celem głównym projektu jest nabycie lub zwiększenie umiejętności uczenia się i zdobywania wiedzy przez uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez realizację zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe – porozumiewanie się w języku angielskim, kompetencje matematyczne, przyrodnicze) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych.

W ramach projektu przewidziano m.in.:

 • Szkolenie dla nauczycieli w formie online
  • Uczeń zdolny, czyli jaki? (studia przypadków)
  • Trójpierścieniowy Model Zdolności Josepha Renzulliego– sposób na rozwój potencjału ucznia.
  • Jak uruchomić ciekawość poznawczą i sprawić, aby wiedza, umiejętności, twórczość, energia stały się żywiołami uczniów?
  • Jak wspierać tych, którzy mogą i chcą zmieniać świat? Tajemnica relacji Mistrza z uczniem.
 • Cykl warsztatów edukacyjnych online dla uczniów
  • nauki humanistyczne (m.in. współczesne metody komunikacji) i nauki ścisłe  (m.in. mechanika kwantowa)
 • trening umiejętności społecznych w formie online
 • wsparcie psychologiczne – spotkanie z psychologiem w formie online

Jak zgłosić się do udziału w projekcie?

 • Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa w projekcie, który jest dostępny do pobrania poniżej.
 • Wypełnij dokumenty zgłoszeniowe. W przypadku uczniów dokumenty są podpisywane zarówno przez ucznia, jak i jednego z rodziców (lub opiekunów prawnych).
 • Wypełniony komplet dokumentów złóż w sekretariacie swojej szkoły (lub u wychowawcy – dotyczy uczniów).
 • W kolejnym kroku szkoła przekazuje dokumenty zgłoszeniowe do Biura Projektu (ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie) – osobiście lub drogą pocztową, za pośrednictwem firm kurierskich lub w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej podpisem elektronicznym. Uwaga! Dokumentów zgłoszeniowych nie można przesłać skanem lub faksem. 
 • Następnie Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji zgłoszeń oraz przyznaje status uczestnika projektu.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania