You are currently viewing <svg style="background:#1e73be;fill:" focusable="false" role="img" aria-labelledby="cat_4" class="category-icon" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 640 512"><!-- Font Awesome Free 5.15.3 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license/free (Icons: CC BY 4.0, Fonts: SIL OFL 1.1, Code: MIT License) --><title id='cat_4'>Kategoria: Uczniowie</title><path d="M0 224v272c0 8.84 7.16 16 16 16h80V192H32c-17.67 0-32 14.33-32 32zm360-48h-24v-40c0-4.42-3.58-8-8-8h-16c-4.42 0-8 3.58-8 8v64c0 4.42 3.58 8 8 8h48c4.42 0 8-3.58 8-8v-16c0-4.42-3.58-8-8-8zm137.75-63.96l-160-106.67a32.02 32.02 0 0 0-35.5 0l-160 106.67A32.002 32.002 0 0 0 128 138.66V512h128V368c0-8.84 7.16-16 16-16h96c8.84 0 16 7.16 16 16v144h128V138.67c0-10.7-5.35-20.7-14.25-26.63zM320 256c-44.18 0-80-35.82-80-80s35.82-80 80-80 80 35.82 80 80-35.82 80-80 80zm288-64h-64v320h80c8.84 0 16-7.16 16-16V224c0-17.67-14.33-32-32-32z"/></svg> Nauki ścisłe

Kategoria: Uczniowie Nauki ścisłe

Nauki ścisłe


2022-12-02

Nauki ścisłe – zajęcia w języku angielskim.
1. Zajęcia poświęcone tegorocznej Nagrodzie Nobla w dziedzinie fizyki.
2. Zajęcia poświęcone tegorocznej Nagrodzie Nobla w dziedzinie ekonomii.

Fizyka
Badania dotyczące mechaniki kwantowej prowadzone przez Alaina Aspecta, Johna
F. Clausera i Antona Zeilingera zaowocowały Nagrodą Nobla w 2022r. Badacze
pokazali, że można badać i kontrolować cząstki w tzw. splątanych stanach
kwantowych, gdy stan jednej z tych cząstek determinuje stan drugiej, nawet jeśli
znajdują się tak daleko od siebie, że nie zdąży się między nimi przenieść żadna
informacja.

To jedno z najbardziej tajemniczych zjawisk, które fizycy potrafią badać i w coraz
większym stopniu wykorzystywać. Konsekwencje tych prac będą potężne. To co
widzimy to dopiero początek. Jak podkreśliła podczas ogłaszania laureatów
członkini Komitetu Noblowskiego Eva Olsson, mechanika kwantowa to żywa i
szybko rozwijająca się dziedziną. "Ma szerokie potencjalne zastosowanie w
bezpiecznym przesyłaniu informacji, rozwoju komputerów kwantowych i
nowoczesnych czujników".
Aspect, Clauser i Zeilinger byli typowani do Nagrody Nobla z fizyki od około
dekady.

Ekonomia
Kryzysy finansowe to tematyka prac tegorocznych laureatów Nagrody Nobla.
Nobliści z ekonomii w 2022 r. to Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond i Philip H.
Dybvig za "badania nad bankami i kryzysami finansowymi". Wybór tegorocznych
laureatów koresponduje z ryzykami dla gospodarki światowej w najbliższych
kwartałach.
Ich prace są fundamentalne i mają olbrzymie znaczenie praktyczne. Szczególnie
może nawet teraz, gdy polityka zacieśniania i umacniający się dolar mogą wywołać
kolejne kryzysy jak skomentował tegoroczny wybór na Twitterze Paul Krugman,
laureat ekonomicznej Nagrody Nobla z 2008 r.
Najbardziej znany z tegorocznych laureatów to Ben Bernanke, który w latach
2006-14 były szefem Fedu i zarządzał amerykańskim bankiem centralnym w
trakcie kryzysu finansowego w latach 2007-09, a w 2009 r. został człowiekiem
roku tygodnika "Time".

Zobacz cały kalendarz