Akademia Lokalnej Przedsiębiorczości

Akademia Lokalnej Przedsiębiorczości (ALP) – stowarzyszenie, które skupia swoje działania na promowaniu rozwoju lokalnej społeczności. Naszym priorytetem jest aktywizacja i wsparcie różnych grup społecznych, z wyjątkowym naciskiem na młodzież. Akademia Lokalnej przedsiębiorczości stale współpracuje ze stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Lokalnego.
Współpraca ta obejmuje pomoc w organizacji i realizacji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej “Dzieci Uczą Rodziców”, skierowaną do przedszkoli oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Ta inicjatywa, obejmująca comiesięczne lekcje na tematy związane z bezpieczeństwem, ekologią, kulturą i historią, odniosła ogromny sukces, zaangażowawszy już tysiące placówek z całego kraju i ponad dwieście pięćdziesiąt tysięcy dzieci. Nasza współpraca również była widoczna przy koordynacji  projektu “Wolni od Przemocy. Wolni od uprzedzeń”. Jego głównym celem było podniesienie świadomości młodzieży w wieku 15-19 lat z obszaru województwa śląskiego na temat ochrony praw człowieka oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, takim jak mowa nienawiści, przemoc wynikająca z nienawiści, rasizm, stereotypy i nierówne traktowanie.
Nasza organizacja działa w ścisłej współpracy z innymi renomowanymi instytucjami i organizacjami, aby skutecznie realizować nasze cele. W przeszłości, jednym z naszych zrealizowanych projektów był program “Obywatel Senior”, mający na celu wsparcie osób starszych, który zyskał pozytywne rezultaty.
Działając z pasją i determinacją, ALP kładzie nacisk na rozwijanie wiedzy, umiejętności i świadomości społeczności lokalnych. Nasza praca opiera się na przekonaniu, że edukacja i współpraca stanowią klucz do budowania lepszej przyszłości dla naszej społeczności.

Partnerzy Akademii Lokalnej Przedsiębiorczości